TRACTAMENTS POSTURALS

El programa de reeducació postural té com a objectiu corregir la postura per a millorar l’estètica i harmonia corporal beneficiant així la mobilitat de l’esquena.

Els vicis posturals estan associats a desequilibris musculars, ja sigui per excés de treball com per feblesa; i solen associar-se a mantenir postures de forma prolongada.
La correcció d’aquests desequilibris millorarà i harmonitzarà la nostra postura, disminuint el dolor i millorant la mobilitat general de la nostra columna.