TRACTAMENT CONTRA EL DOLOR D'ESQUENA

Hem creat una escola d’esquena per a tractar tot tipus de patologies o dolors d’esquena.

El nostre objectiu és, després de realitzar un estudi i valoració individuals, el d’orientar, educar i ensenyar a la persona a realitzar exercicis de reforç muscular que l’ajudin a disminuir el seu dolor d’esquena.

El primer pas és realitzar un estudi mèdic, radiografies, ressonàncies magnètiques, tac, etc, per a poder detectar els canvis estructurals. El segon pas, al qual ens dediquem nosaltres, és realitzar un estudi biomecànic i funcional totalment personalitzat per a detectar possibles limitacions en la mobilitat articular, que ens informen de desequilibris i febleses en uns certs músculs. Els nostres tractaments consisteixen en detectar aquestes limitacions i corregir-les.

El primer és activar i aconseguir una bona comunicació entre el sistema nerviós i el muscular, després enfortir els músculs i reequilibrar el sistema muscular i articular globalment.